Điều khoản sử dụng

Trong thời gian vừa qua chúng tôi nhận được một vài ý kiến của tất cả các bệnh nhân và người dùng đó là khi đến với aubergedesdeuxtonneaux những thông tin cá nhân của họ sẽ giữ hay công bố. Điều này là một trong rất nhiều vướng của tất cả mọi người khi đến với chúng tôi, sau đây sẽ được chúng tôi giải đáp.

Tất cả các bệnh nhân, thành viên tham gia hay tham quan website của aubergedesdeuxtonneaux se hoàn toàn được bảo mật và lưu giữ thông tin. Đặc biệt những thông tin mà người dùng hay các bệnh nhân cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và lưu giữ cẩn thận để tráng các thành phần xấu tác động ảnh hưởng.

Việc thu thấp thông tin có tác dụng gì ?

Cùng với một mục tiêu chính đó là mang đến cho tất cả mọi người một kiến thức tốt nhất trong các vấn đề điều trị bệnh, xử lý bệnh nhằm có được một sức khỏe tốt cho tất cả người bệnh. Chúng tôi nhận thông tin của người dùng và các bệnh nhân khi đến với mục đích đó là:

Thông báo những thông tin, cách sử lý bệnh, báo lỗi cho tất cả mọi người khi có vấn đề.

Thăm dò các quản trị viên, và phân loại ý kiến đóng góp của mọi người với aubergedesdeuxtonneaux.

Ngăn chặn và sử lý các hoạt động xấu của các thành viên tiêu cực.

Trang tin của chúng tôi ngày càng được phát triển rộng dãi với mật độ người dùng, bệnh nhân tìm đến. Và hiện đang rất phổ biên không còn xa lạ với bất kì ai nữa, tất cả mọi nguời hãy yên tâm và nên ghé thăm trang tin của chúng tôi là rất tốt.